Thrillery

Thriller je často označovaný za intenzívnejšiu a temnejšiu variantu drámy, často nosúci aj prvky krimi, či akčného filmu. Hlavným cieľom Thrilleru je u diváka vyvolať napätie, ba až strach. Zápletka často pojednáva o temných ba až patologických javoch v spoločnosti ako sú sériové vraždy, týranie, genocída atď.