Dobrodružné

Dobrodružný film je plný akcie, narozdiel od akčného filmu, býva spravidla zasadený do exotického prostredia a často nesie náznaky komédie. Vo filme môžu byť prítomné aj mysteriózne, či nadprirodzené motívy. Medzi najznámejšie mystriózne filmy nepochybne patrí séria Indiana Jones s kultovím filmom Dobyvatelia strtenej archy.