Film-Noir

Film-noir je spájaný s low key čiernobielym filmovým vzhľadom založeným na nemeckej kinematofrafii. Príbehy a postavy sú väčšinou odvodené z detektívnych románov a vyzačuajú sa svojim cynizmom a necitlivosťou.