Komedie

Komédia patrí medzi ľahké filové žánre a jej účelom je pobaviť a rozosmiať diváka. Humor môže byť v komédiálnom filme podaný verbálne – slovne, či neverbálne – gagy, mimika, gestika. Filmové komédie je možné taktiež deliť na rôzne podkategórie podľa zápletky, ako napríklad : akčné komédie, romantické komédie, sci-fi komédia, či hudobná komédia.