Historické

Historický film je žáner, ktorý vykresluje skutočné udalosti. Narozdiel od dokumentárneho filmu tu však chýba rozprávač a dej je vysvetľovaný čisto prostredníctvom konania postáv. Historický film často detailne zachytáva okrem životov aj prostredie v ktorom sa dej odohráva, čím sa snaží zachytiť atmosféru a udalosti danej periódy.