Historické

Historické seriály sa snažia o autentické vykreslenie určitých udalostí. Historické seriály sa väčšinou zakladajú na skutočných udalostiach, avšak námetom na historické seriály môže byť aj legenda či povesť. Medzi známe historické seriály patria Vikings, The Last Kingdom, či Marco Polo.