Drama

Dramatické seriály majú za úlohu vyvolať v divákovi napätie a nie zriedka stotožnenie sa s postavou a jej osudom. Dramatické seriály sú tak isto ako filmová dráma prepojené aj s inými žánrami ako napríklad vojnový motív. Za najlepšie dramatické seriály môžme pokladať Chernobyl, Narcos, či The Crown.